วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เปิดร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ม. 112 ของนิติราษฎร์


การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ ปัญหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  เป็นเหมือนทุ่นระเบิดทางการเมืองของไทย ปัญหาของกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่เห็นชัดในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง เพราะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้างผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมือง  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มี โทษสูง เปิดโอกาสให้ใคร ๆก็กล่าวโทษได้ และการตีความกฎหมายมีปัญหาจนกระทบเสรีภาพในการแสดงความเห็น
           
ปัญหามาตรา 112 ที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง มีความเห็นเป็น 3 แนวทาง คือ แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริง  แนวทางที่สอง คือ ยกเลิกกฎหมายมาตรานี้ไปเลย และแนวทางที่สาม คือ ไม่แตะต้อง ปล่อยให้คงอยู่ในสภาพเดิม
           
รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ อ.สาวตรี สุขศรี จากกลุ่มนิติราษฏร์ อธิบายที่มาที่ไปของการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ 7 ประเด็น  คือ  การเปลี่ยนฐานความผิดจากความผิดที่กระทบความมั่นคงแห่งรัฐ เป็นความผิดฐานหมิ่นพระเกียรติ

เพื่อป้องกันไม่ให้ใคร ๆก็แจ้งความกล่าวโทษได้ ,  การแยกฐานความผิด ว่าด้วย  หมิ่นประมาท  , ดูหมิ่น , แสดงความอาฆาดมาดร้ายออกจากกัน  การแยกการคุ้มครองตำแหน่ง  พระมหากษัตริย์  และ พระราชินี รัชทายาท  ผู้สำเร็จราชการฯ  , การลดอัตราโทษ   , การเพิ่มเหตุยกเว้นความผิด การเพิ่มเหตุยกเว้นโทษ และการกำหนดผู้กล่าวโทษ คือ สำนักราชเลขาธิการ

ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ของนิติราษฏร์  ได้มาจากการศึกษากฎหมายประเภทเดียวกันของนานาอารยประเทศ  และการเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ว่าด้วยการหมิ่นประมาทของบุคคลธรรมดา  เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยมากที่สุด
           
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัว "คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา 112  ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักกิจกรรม  นักคิด  นักเขียน นักวิชาการ หลายกลุ่ม เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามข้อเสนอของนิติราษฎร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น